چهار شنبه 10 تیر 1394

 
 
 

 
ارتباط با ما :: دفترچه تلفن :: آلبوم دانشگاه :: خانواده و دانشگاه :: واحد انفورماتیک دانشگاه :: هیئت علمی :: صفحه اصلی ::        
 

 

 
به وب سايت دانشگاه غير انتفاعي تاكستان خوش آمديد ... روز شمار تاسیس دانشگاه: 2614 روز

:: اطلاعیه ها

 

 
 

شروع ثبت نام 1393/11/11

پایان ثبت نام 1393/11/17

شروع کلاسها 1393/11/18

شروع حذف و اضافه 1393/11/25

پایان حذف و اضافه 1393/11/30

شروع حذف اضطراری 1394/02/19

پایان حذف اضطراری 1394/02/24

پایان کلاسها 1394/03/20

شروع امتحانات 1394/03/23

پایان امتحانات 1394/04/09

شروع ثبت نام 1393/11/11

پایان ثبت نام 1393/11/17

شروع کلاسها 1393/11/18

شروع حذف و اضافه 1393/11/25

پایان حذف و اضافه 1393/11/30

شروع حذف اضطراری 1394/02/19

پایان حذف اضطراری 1394/02/24

پایان کلاسها 1394/03/20

شروع امتحانات 1394/03/23

پایان امتحانات 1394/04/09

شروع ثبت نام 1393/11/11

پایان ثبت نام 1393/11/17

شروع کلاسها 1393/11/18

شروع حذف و اضافه 1393/11/25

پایان حذف و اضافه 1393/11/30

شروع حذف اضطراری 1394/02/19

پایان حذف اضطراری 1394/02/24

پایان کلاسها 1394/03/20

شروع امتحانات 1394/03/23

پایان امتحانات 1394/04/09 
 
  
 

پست الکترونیکی
info@takestan.ac.ir